Vogelvereniging "de Vogelvrienden" Waddinxveen
Agenda.
 
Eenmaal per maand wordt er een verenigingsavond gehouden met diverse thema's.
Gepland voor 2019 staan:
 
23 januari        - Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel;
20 februari       - Spectaculaire vogelfoto's door Inge Duijsens, natuurfotografe ;
20 maart          - Lezing Peter Dullaard over Australische prachtvinken en reis door Maleisië;
17 april            - Open avond met korte vogelfilms;
15 mei             - Lezing? Informatie volgt;
22 juni             - BBQ bij de boomkwekerij;
 
25 september - Lezing/open avond;
23 oktober      - Inloopavond: inschrijven TT en gezellig bijpraten.
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
Kijk voor de uitnodigingen voor de verenigingsavonden onder het kopje NIEUWS.