Vogelvereniging "de Vogelvrienden" Waddinxveen
Agenda.
 
Eenmaal per maand wordt er een verenigingsavond gehouden met diverse thema's.
Helaas zien wij ons genoodzaakt om tot eind mei onze verenigingsavonden te annuleren i.v.m. Covid-19. 
Ook al heeft het merendeel van onze leden dan hopelijk zijn vaccinatie gehad, men blijft toch voorzichtig.
 
We blijven u middels onze nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en hopen u toch weer zo snel mogelijk te kunnen ontmoeten.
Tot dan blijven we goede moed houden
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
Kijk voor de uitnodigingen voor de verenigingsavonden onder het kopje NIEUWS.