Vogelvereniging "de Vogelvrienden" Waddinxveen
Agenda.
 
Eenmaal per maand wordt er een verenigingsavond gehouden met diverse thema's.
Gepland voor het najaar 2018 staan:
 
19 september - Lezing Kromsnavels, door Piet Ooijen;
10 oktober      - Praatavond + foto's van vogels van leden;
31 oktober      - Inloop-/inschrijfavond voor de TT.
Week 47         - Tentoonstelling ( donderdag 22 t/m zaterdag 24 november)
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
Kijk voor de uitnodigingen voor de verenigingsavonden onder het kopje NIEUWS.