Vogelvereniging "de Vogelvrienden" Waddinxveen
Vogeltentoonstelling 2021.
 
Beste Vogelvrienden,
 
In 2020 konden we helaas geen vogeltentoonstelling houden in verband met het coronavirus. Ook de maandelijkse verenigingsavonden gingen niet door. Met als gevolg, dat het contact met onze leden minimaal was.
In de loop van de zomer 2021 daalden de besmettingen en kwamen we na de zomer zo langzamerhand weer een beetje in het "normale" leven terecht.
Tot onze grote vreugde werden er ook weer vogeltentoonstellingen gehouden elders in het land. Ook wij hadden er weer zin in en planden onze tentoonstelling in de 3de week van november. Maar helaas gingen de besmettingscijfers weer omhoog. Dus hebben wij in oktober overleg gehad met onze leden over de vraag of we de tentoonstelling wel of niet door moesten laten gaan. Want inmiddels stak ook de vogelgriep de kop weer op.
Kortom, we kwamen in een moeilijke situatie terecht. Van onze inzenders hadden we inmiddels begrepen dat zij achter onze beslissing stonden om de tentoonstelling door te laten gaan. Uiteindelijk hadden we ruim 250 vogels die ingeschreven waren.
We wilden op deze show iets extra's doen voor onze inzenders. Elke inzender kreeg namelijk een mooie oorkonde van zijn of haar mooiste vogel, ook al viel deze niet in de prijzen. 
 
Voor een tentoonstelling hebben we de goedkeuring nodig van de gemeente Waddinxveen. Maar tijdens onze voorbereidingen gingen de besmettingen nog steeds in rap tempo omhoog.
In goed overleg met de gemeente hebben we een plan van aanpak gemaakt, dat resulteerde in de volgende maatregelen:
* niet te veel ruchtbaarheid geven aan onze tentoonstelling
* de donderdag- en vrijdagavond gesloten
* iedere bezoeker controleren op de QR code plus ID
* lijst bijhouden van bezoekers
* looproute aangeven
* niet te veel personen in één ruimte
* zorgen voor mondkapjes en desinfectiemiddel
U ziet het, een scala van maatregelen. Maar we wilden de tentoonstelling graag door laten gaan en het zo veilig mogelijk houden voor onze bezoekers.
Mede door de goede samenwerking met de gemeente, de Schuttersvereniging en onze leden hebben we kunnen genieten van een prachtige show.
Ook onze sponsoren willen we niet vergeten in dit verhaal. Zonder uw financiele steun en prijzen voor de verloting hadden we onze show niet kunnen realiseren  Namens het bestuur veel dank.
 
Natuurlijk wilt u ook weten wie de prijswinnaars waren, daarom onderstaand overzicht:
Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een oorkonde die we voor de inzenders hebben gemaakt.
 
 
 
                     
                       Rest ons nog u namens het bestuur
                       prettige feestdag en en een gezond 2022 
                       toe te wensen !
 
                       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Hobbynieuws. 
 
Binnen onze vereniging is er een lid die als hobby heeft het maken van allerlei dingen van hout. Zoals  vogelhuisjes, kerstbomen, insectenhotels enz. De prijzen hiervan staan op de foto aangegeven. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u het contactformulier op de site invullen, of dit op de TT en  verenigingsavonden doorgeven.
 
Bestelformulier ringjaar 2021 kunt u hier downloaden.  En dit is het bestelformulier voor ringen-LNV. (gesloten pootringen) 
 
 
Voor het voorlichtingsbulletin van de NBvV over de maand november 2021 kunt u hier klikken en voor het lezen van het infoblad aangaande het district Zuid-Holland op dit woord: INFOBLAD.