Vogelvereniging "de Vogelvrienden" Waddinxveen
Nieuws.
 
Hobbynieuws. 
 
Binnen onze vereniging is er een lid die als hobby heeft het maken van allerlei dingen van hout. Zoals  vogelhuisjes, kerstbomen, insectenhotels enz. De prijzen hiervan staan op de foto aangegeven. Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u het contactformulier op de site invullen, of dit op de TT en  verenigingsavonden doorgeven.
TT 2018.
 
Beste vogelliefhebbers,

Er wordt door het bestuur weer hard gewerkt aan het realiseren van onze jaarlijkse vogeltentoonstelling.
Dit jaar ook weer een Bijzondere Tentoonstelling. De datums zijn 22, 23 en 24 november, deze kunt u dus al in uw agenda noteren. Het inschrijfformulier is hier terug te vinden en voor de liefhebbers kunt u hier apart het reglement downloaden.
De inschrijving is inmiddels gesloten.
 
Omdat het dit jaar voor de eerste maal gehouden wordt in ons nieuwe onderkomen, "de Nieuwe School" aan de Wingerd 45, heeft het bestuur gemeend alle leerlingen van deze school hierbij te betrekken. Dit d.m.v. het uitschrijven van een wedstrijd "wie heeft de mooiste kleurplaat gemaakt" voor zowel de onderbouw als voor de bovenbouw. De winnaars van de kleurwedstrijd mogen een mooie prijs uitkiezen, tevens krijgen zij een beker om mee naar huis nemen. Voor de bovenbouw is er een mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen, hieraan vooraf is er op de vrijdagochtend een rondleiding op de TT. De winnaar hiervan ontvangt een beker.
Ook wordt naast onze normale verlotingen op elke avond, een kinderverloting op zaterdagmiddag gehouden.
 
      Voor het eerst houden we een "blinde" verloting.
 
Iedereen kan zich daarvoor tijdens de TT van donderdag t/m zaterdag inschrijven. Dat kost u € 1,00 per inschrijving. U kunt uw naam en telefoonnummer invullen in een door u gekozen vak op het bord. U mag dus meerdere vakken invullen.
 
      De hoofdprijs is een kerstpakket t.w. van € 50,00.
 
Deze wordt verzorgd door "de Plusmarkt", Zuidplaslaan in Waddinxveen.
 
Alle winnaars worden zaterdagmiddag bekend gemaakt!
Kijk voor de openingstijden op de flyer hiernaast of op de homepage.
 
Graag heten wij u van harte welkom!
 
Het Bestuur.
 
 
 
Persbericht.
 
Bestelformulier ringjaar 2019 hier downloaden. En dit is het bestelformulier voor ringen-LNV. (gesloten pootringen) 
 
 
Voor het voorlichtingsbulletin van de NBvV t.w. de maand juli 2018 kunt u hier klikken.